09/02/1987
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 2809
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 964
Ενδείξεις κλπ.
26/08/1983
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 20154
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 137
Ενδείξεις κλπ.