Χρέη ΙΚΑ

31-10-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, Διοικητή ΙΚΑ με θέμα:

“Χρέη ΙΚΑ”

Αρχείο pdf (103KB)

Έκθεση του ΣΦΕΕ για τα Χρέη των Δημοσίων Νοσοκομείων προς τις εταιρείες μέλη του, η οποία περιλαμβάνει τις πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01.2010 έως 30.09.2011
Αρχείο pdf (193KB)