Χρέη ΙΚΑ

01-02-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Γεράσιμο Βουδούρη, Πρόεδρο Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με θέμα:
“Χρέη ΙΚΑ”

Αρχείο pdf (118KB)

Έκθεση του ΣΦΕΕ για τα Χρέη των Δημοσίων Νοσοκομείων προς τις εταιρείες μέλη του, η οποία περιλαμβάνει τις πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01.2010 έως 31.12.2011
Αρχείο pdf (570KB)