Χρέη στα κρατικά νοσοκομεία

31-10-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα:

“Χρέη στα κρατικά νοσοκομεία”

Αρχείο pdf (106KB)

Έκθεση του ΣΦΕΕ για τα Χρέη των Δημοσίων Νοσοκομείων προς τις εταιρείες μέλη του, η οποία περιλαμβάνει τις πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01.2010 έως 30.09.2011
Αρχείο pdf (193KB)