Χρέη στα κρατικά νοσοκομεία

01-02-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα:
“Χρέη στα κρατικά νοσοκομεία”

Αρχείο pdf (123KB)

Έκθεση του ΣΦΕΕ για τα Χρέη των Δημοσίων Νοσοκομείων προς τις εταιρείες μέλη του, η οποία περιλαμβάνει τις πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01.2010 έως 31.12.2011
Αρχείο pdf (570KB)