Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2019 (Τροποποίηση της Δ3(α)87611/13-12-2019 απόφασης) – 20.12.2019

20-12-2019 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Τροποποίηση της Δ3(α)87611/13-12-2019 απόφασης με θέμα: «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2019”

Δείτε την απόφαση (376,7 MB)

Πίνακας αναθεωρημένων τιμών – pdf (7,3 MB)

Πίνακας αναθεωρημένων τιμών – excel (886,5 MB)