Δελτίο Τιμών α) Νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου 2020 β) Νέων γενοσήμων Ιουνίου 2020 γ) Ανατιμολόγηση (29.10.2020)

29-10-2020 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

Δελτίο Τιμών: α) Νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου 2020 β) Νέων γενοσήμων Ιουνίου 2020 γ) Ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους και των γενοσήμων αυτών και έκδοση ενιαίου επικαιροποιημένου Δελτίου Τιμών φαρμάκων

Δείτε την απόφαση (439 KB)

Νέα Γενόσημα – excel (995 KB)