Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 06-04-2012

Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 06-04-2012 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 06/04/2012 και η ισχύς του ξεκινά από την 09/04/2012, για τις φαρμακαποθήκες από 17/04/2012 και για τα φαρμακεία από 30/04/2012

Δελτίο Τιμών

Υπουργική Απόφαση 06-04-2012