Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 15-02-2013

Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 15-02-2013 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 15/02/2013 και η ισχύς του ξεκινά για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 18/02/2013, για τις φαρμακαποθήκες από 22/02/2013 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 04/03/2013

Δελτίο Τιμών

Υπουργική Απόφαση 15-02-2013