Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 21-12-2011

Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 21-12-2011 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 21/12/2011 και η ισχύς του ξεκινά από την 23/12/2011 και για τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες από 16/01/2012

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Υπουργική Απόφαση 21/12/2011

Αρχείο με τις επίσημες πηγές της Ε.Ε για τις τιμές φαρμάκων που βρίσκεται στο site του Υπουργείου