Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ανατιμολόγηση και νέα γενόσημα και νέα πρωτότυπα) 06-08-2013

Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ανατιμολόγηση και νέα γενόσημα και νέα πρωτότυπα) 06-08-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 06/08/2013 και η ισχύς του ξεκινά για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 02/09/2013, για τις φαρμακαποθήκες από 09/09/2013 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 16/09/2013

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Υπουργική Απόφαση 26-08-2013 (Ορθή Επανάληψη)

Δελτίο Τύπου