Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (περιλαμβάνει και Νέα Γενόσημα και Διορθώσεις) 30-04-2013

Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (περιλαμβάνει και Νέα Γενόσημα και Διορθώσεις) αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 30/04/2013 και η ισχύς του ξεκινά από 15/05/2013

Δελτίο Τιμών

Υπουργική Απόφαση 30-04-2013