Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 11-02-2014

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, η ισχύς του οποίου αρχίζει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 17/02/2014, για τις φαρμακαποθήκες από 26/02/2014 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 10/03/2014

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Υπουργική Απόφαση 11/02/2014 – Αριθ. Πρωτ. οικ. 14230