Δελτίο τιμών Νέων φαρμάκων 1ου τριμήνου 2021-Νεών Γενοσήμων Μαρτίου 2021-Ανατιμολόγηση Φαρμάκων και Γενοσήμων αυτών (23.06.2021)

23-06-2020 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Δελτίο τιμών: α) νέων φαρμάκων 1ου τριμήνου 2021, β) νέων γενοσήμων Μαρτίου 2021 και γ) ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς λόγω λήξης της προστασίας δεδομένων τους και γενοσήμων αυτών”

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (437 KB)

Τιμές νέων ΣΥΦΑ, γενοσήμων και ανατιμολόγηση excel (29.6 KB)