Δελτίο τιμών Νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου 2021-Νέων γενοσήμων Ιουνίου 2021-Ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη προστασίας των δεδομένων τους

30-09-2021 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Δελτίο Τιμών: α) Νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου 2021 β) Νέων γενοσήμων Ιουνίου 2021 γ) Ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους»

Δείτε την απόφαση (437 KB)

Πίνακας Νέα Φάρμακα 2ου τριμήνου – Νέα Γενόσημα Ιουνίου 2021 – Ανατιμολόγηση Προϊόντων Αναφοράς – xlsx (27 KB)