Δελτίο Τιμών Νέων φαρμάκων 4ου τριμήνου 2020 – (19.03.2021)

19-03-2021 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Δελτίο Τιμών Νέων φαρμάκων 4ου τριμήνου 2020»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (435 ΚΒ)

Δείτε το δελτίο τιμών pdf (596 KB)

Δείτε το δελτίο τιμών xlsx (18.4 KB)