Δελτίο Τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (1ου τριμ. 2020), νέων γενοσήμων (26.06.2020)

26-06-2020 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων 1ου τριμήνου 2020, δελτίο τιμών νέων γενοσήμων Μαρτίου 2020 και Επικαιροποίηση δελτίου τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης με ενσωμάτωση διοικητικών μεταβολών»

Δείτε την απόφαση (426,7 KB)

Κατάλογος νέα γενόσημα – excel (1 MB)