Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 2ου τριμήνου 2018 (19.10.2018)

19-10-2018 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 2ου τριμήνου 2018»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (434 ΚΒ)

Δείτε τα νέα φάρμακα 2ου τριμήνου 2018 pdf (568 KB)

Δείτε τα νέα φάρμακα 2ου τριμήνου 2018 xlsx (27 KB)