Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 2ου τριμήνου 2018 (22.11.2018)

22-11-2018 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Τροποποίηση της Δ3(α)/71917/12-10-2018 απόφασης «Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 2ου τριμήνου 2018»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (431,2 ΚΒ)

Δείτε τα νέα φάρμακα 2ου τριμήνου 2018 pdf (567,4 KB)

Δείτε τα νέα φάρμακα 2ου τριμήνου 2018 xlsx (26,7 KB)