Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 3ου τριμήνου 2018 – (06.02.2019)

06-02-2019 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 3ου τριμήνου 2018 – (06.02.2019)»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (429 ΚΒ)

Δείτε τα νέα φάρμακα 3ου τριμήνου 2018 pdf (569KB)

Δείτε τα νέα φάρμακα 3ου τριμήνου 2018 xlsx (23 KB)