Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Απριλίου 2021 (29.06.2021)

29-06-2020 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Απριλίου 2021”

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (432 KB)

Τιμές νέων γενοσήμων pdf (444 KB)

Τιμές νέων γενοσήμων excel (13.2 KB)