Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Δεκεμβρίου 2020 – (19.03.2021)

19-03-2021 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Δεκεμβρίου 2020”

Δείτε την απόφαση (432KB)

Νέα Γενόσημα – pdf  (400 KB)

Νέα Γενόσημα – excel (15.6 KB)