Δελτίο τιμών νέων γενοσήμων Ιούλιος 2020 (04.11.2020)

04-11-2020 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ιουλίου 2020

Δείτε την απόφαση (432 KB)

Νέα Γενόσημα – pdf (463KB)

Νέα Γενόσημα – excel (15.8 KB)