Δελτίο τιμών νέων μη συνταγογραφουμένων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 3ου τριμήνου 2018 (18.12.2018)

18-12-2018 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), 3ο Τρίμηνο 2018»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (427 ΚΒ)

Δείτε τα νέα ΜΗΣΥΦΑ 3ου τριμήνου 2018 pdf (233 KB)

Δείτε τα νέα ΜΗΣΥΦΑ 3ου τριμήνου 2018 xlsx (12,4 KB)