Δελτίο τιμών νέων ΜΗΣΥΦΑ και επικαιροποίηση με ενσωμάτωση διοικητικών μεταβολών – (25.02.2021)

25-02-2021 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Δελτίο Τιμών Νέων Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) Δ΄ Τριμήνου 2020 (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου) και Επικαιροποίηση Δελτίου Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με ενσωμάτωση των διοικητικών μεταβολών»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (438 ΚΒ)

Δείτε το δελτίο τιμών pdf (1.13 MB)

Δείτε το δελτίο τιμών xlsx (79.3 KB)