Δελτίο Τύπου ενόψει της Ημερίδας του ΣΦΕΕ και της EFPIA με θέμα: “Ποιότης : Μόνο τα επώνυμα φάρμακα διασφαλίζουν Ποιότητα – Αποτελεσματικότητα – Ασφάλεια”