18-06-2013 – Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ

18-06-2013 – Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ με το οποίο ενημερώνει ότι καθίσταται υποχρεωτική η καταχώρηση της διάγνωσης με βάση τη Διεθνή Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) αρχικά από τις 21 Ιουνίου 2013 για όλα τα καρδιολογικά νοσήματα