04-04-2012 – Δελτίο Τύπου ΥΥΚΑ

04-04-2012 – Δελτίο Τύπου ΥΥΚΑ σχετικά με την έναρξη συνταγογράφησης με βάση τις 10 πρώτες δραστικές ουσίες