22-04-2012 – Δελτίο Τύπου ηλεκτρονική συνταγογράφηση

22-04-2012 – Δελτίο Τύπου ηλεκτρονική συνταγογράφηση –
(e-syntagografisi.gr)
χετικά με την συστηματική στοχοποίηση του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης)