10-01-2013 – Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας, Δηλώσεις Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κ. Μάριου Σαλμά

10-01-2013 – Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας, Δηλώσεις Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κ. Μάριου Σαλμά
Ενιαίο Σύστημα Συνταγογράφησης Φαρμάκων & Παραπεμπτικών
Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ –  Οδηγίες χρήσης για το Ενιαίο Σύστημα Συνταγογράφησης Φαρμάκων & Παραπεμπτικών