Δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ΣΦΕΕ σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Χαλάνδρι, 9 Μαρτίου 2012

 

Ο ΣΦΕΕ ανακοινώνει ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν έχουν καμία ευθύνη στο θέμα των ελλείψεων φαρμάκων. Εκτιμούμε ότι το θέμα αυτό οφείλεται στα ακόλουθα δύο γεγονότα:

1) Οι τιμές των φαρμάκων είναι πολύ χαμηλές και ορισμένα φάρμακα επανεξάγονται (όχι βέβαια από τις επιχειρήσεις που τα εισάγουν).

2) Είναι γνωστό ότι επίκειται η έκδοση Δελτίου Τιμών με σημαντικές μειώσεις και η αλυσίδα διανομής δεν επιθυμεί να έχει μεγάλα αποθέματα.

Ο ΣΦΕΕ ανακοινώνει ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις-μέλη του εκτελούν κανονικά τις παραγγελίες εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων και κάθε φαρμακευτική επιχείρηση ακολουθεί τη δική της εμπορική και πιστωτική πολιτική για την οποία ο ΣΦΕΕ δεν επιτρέπεται να λαμβάνει ούτε γνώση ούτε θέση.

Καλούμε την Κυβέρνηση να ανακοινώσει τις εταιρείες που επανεξάγουν φάρμακα και τα στερούν από τον Έλληνα ασθενή.