Δελτίο Τύπου του ΣΦΕΕ αναφορικά με την πρωτοβουλία Καινοτόμα Φάρμακα 2 (Innovative Medicines Initiative- ΙΜΙ 2)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΣΦΕΕ χαιρετίζει την έναρξη του 2ου Προγράμματος Καινοτόμων Φαρμάκων  (Innovative Medicines Initiative- ΙΜΙ 2) και καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν ενεργά
• Επένδυση 3.3 δις €  στην Έρευνα για την Υγεία  – αύξηση κατά 50 % σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα
• Η Νέα Στρατηγική Έρευνας βασίζεται στις προτεραιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ασθενών και της κοινωνίας, επιταχύνοντας την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες
• Η πρώτη προκήρυξη του IMI 2 ύψους 49 εκατ. € αφορά στο διαβήτη και σε οφθαλμολογικές παθήσεις

Αθήνα, 9  Ιουλίου 2014 – Σε μία συνεχιζόμενη προσπάθεια να αποφέρει καινοτόμες λύσεις σε ασθενείς, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA), μέλος της οποίας είναι και ο ΣΦΕΕ από το 1982, ανακοίνωσε σήμερα την  κυκλοφορία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Πρωτοβουλίας για τη Χρηματοδότηση της Έρευνας IMI2 (Innovative Medicines Initiative), σηματοδοτώντας την συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας της βιομηχανίας και των δημοσίων φορέων στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην υγεία.

Το IMI είναι ένας συνεταιρισμός δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (ΣΔΙΤ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της EFPIA, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων. Το πρώτο IMI συστήθηκε με προϋπολογισμό 2 δις € για την περίοδο 2008-2017. Υπό το πλαίσιο του νέο Ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου Horizon 2020, το IMI2 θα συνεχίσει τη μεγαλύτερη σύμπραξή ΣΔΙΤ στην Ευρώπη με ένα ακόμη μεγαλύτερο προϋπολογισμό που ανέρχεται περίπου στα € 3.3 δισεκατομμύρια –, ενώνοντας τη φαρμακευτική βιομηχανία, την Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και τους οργανισμούς ερευνών υγείας και τους ασθενείς ώστε να προωθήσει την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη για μία υγιή Ευρωπαϊκή κοινωνία.

Το IMI2 αποσκοπεί στο να προάγει την τάση για εξατομικευμένες θεραπείες και φάρμακα. Να προωθήσει δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης σε τομείς που οι ιατρικές ανάγκες δεν έχουν καλυφθεί και να απευθυνθεί στο νομοθετικό περιεχόμενο με την ελπίδα να επιταχυνθεί η μετάβαση από την έρευνα στην καινοτομία. Ο ΣΦΕΕ και η EFPIA καλωσορίζει ιδιαίτερα την πρόθεση της πρότασης της Επιτροπής να «κόψει την κόκκινη ταινία» που αναστέλλει την πρόοδο της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ουσιώδες βήμα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα προϊόντα στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Φρουζής, δήλωσε: «Τα προηγούμενα έργα του IMI έχουν δείξει πώς η συνεργασία στον τομέα της έρευνας μπορεί να μας οδηγήσει μπροστά για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών που αφορούν τη δημόσια υγεία. Είμαι πεπεισμένος ότι ο συνεταιρισμός εμπιστοσύνης που δημιουργείται μεταξύ των φορέων υγείας θα αποφέρει πλεονεκτήματα που θα αλλάξουν το παιχνίδι προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας. Στόχος μας είναι να μπορέσει και η χώρα μας να επωφεληθεί από τις προοπτικές που ανοίγονται μέσω του προγράμματος αυτού, και να στηρίξει περαιτέρω τη συνεργασία των φαρμακευτικών εταιριών με ερευνητικούς φορείς πάνω στους πυλώνες της Πρωτοβουλίας Καινοτόμων Φαρμάκων», συμπληρώνοντας πως: Τώρα είναι ο καιρός να εκμεταλλευθούμε τη στιγμή πηγαίνοντας παραπέρα για να επεκτείνουμε το όραμά μας. Πρέπει να εστιάσουμε όχι μόνο στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καινοτομία αλλά και πώς να βελτιώσουμε την πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία. Οι συνεταιρισμοί δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (PPPs) μπορούν να μας βοηθήσουν στην πορεία.

Η Πρωτοβουλία Καινοτόμων Φαρμάκων είναι αναμφισβήτητα μία ιστορία επιτυχίας. Τα έργα IMI έχουν ήδη δείξει έναν θετικό αντίκτυπο στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης: Συγκεντρώνοντας τους πόρους, το έργο NEWMEDS έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη γνωστή βάση δεδομένων για μελέτες που αφορούν τη σχιζοφρένια. Το Πρόγραμμα ‘New Drugs for Bad Bugs’ κυκλοφορεί έργα που καταπολεμούν την αυξανόμενη απειλή αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας – μίας αυξανόμενης απειλής κατά της δημόσια υγείας. Το έργο eTox αναπτύσσει μία βάση δεδομένων ασφαλείας για φάρμακα, βάσει τόσο των δεδομένων από τη βιομηχανία όσο και των δημόσιων τοξικολογικών εργαστηρίων, σε μία προσπάθεια να επιτευχθεί μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ασθενείς».

Αυτές είναι μόλις λίγες από τις πολλές ιστορίες επιτυχίας του IMI, οι οποίες εξαίρουν αυτό που αντιπροσωπεύει το IMI: υποστήριξη της έρευνας μέσω συνεργασιών που μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημόσιας υγείας σε τομείς που οι ανάγκες δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί.

Σχετικά με την EFPIA:
H EFPIA εκπροσωπεί τη φαρμακοβιομηχανία της Ευρώπης. Μέσω 33 Εθνικών Οργανισμών και 40 πρωτοπόρων Φαρμακευτικών Εταιρειών, που αποτελούν τα μέλη της, η EFPIA αποτελεί τη φωνή 1.900 εταιρειών που έχουν δεσμευθεί στον τομέα της έρευνας και δημιουργίας νέων φαρμάκων για τη βελτίωση της υγείας και ποιότητας ζωής στον κόσμο. Ο φαρμακευτικός τομέας επενδύει 30 δισεκατομμύρια σε έρευνα και τεχνολογία στην Ευρώπη και απασχολεί απευθείας 700.000 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων 116.000 σε μονάδες Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ευρώπη.
Τα μέλη της EFPIA έχουν δεσμευθεί στην παράδοση καινοτόμων φαρμάκων για την αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων αναγκών των σθενών και τη μείωση των χρόνιων ασθενειών  για τον γηραιό πληθυσμό της Ευρώπης. Η EFPIA πιστεύει ότι η στενή συνεργασία με τα μέλη της θα βοηθήσει στη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων υγείας και στην ανάπτυξη έγκαιρης αντίδρασης στις απειλές υγείας στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σχετικά με τον ΣΦΕΕ
Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος με 69 μέλη (31 ελληνικές και 38 πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες) ο οποίος εκπροσωπεί το 95% της αγοράς φαρμάκου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1982 και όλα αυτά τα χρόνια εργάζεται για την προώθηση θέσεων που προάγουν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της Πολιτείας και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.
Μέσω της διαμόρφωσης και της υποστήριξης ισχυρών και τεκμηριωμένων θέσεων συμβάλλει αποφασιστικά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Τα τελευταία χρόνια με τις πρωτοβουλίες, τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του στο δημόσιο διάλογο ο ΣΦΕΕ έχει αναδειχθεί σε ισότιμο και αξιόπιστο συνομιλητή της Πολιτείας.

Δελτίο Τύπου Efpia

EFPIA press notice

Δελτίο Τύπου ΙΜΙ

European Commission press release and memo

IMI2 social media pack
(suggestions for how you might want to Tweet and engage via social media)

List of additional communication materials
(eg blogs / videos and relevant links)

A blog that from Paul-Peter Tak
(GSK and Chair or EFPIA’s Research Directors Group)

Factsheet IMI2

Key messages for IMI: NB – this document is not for wider distribution in full and the content should be used selectively and as required / appropriate

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου – pdf αρχείο (126KB)