Το δελτίο του Οκτωβρίου των Οικονομικών δεικτών του ΣΦΕΕ είναι προϊόν κοινής εργασίας του ΙΟΒΕ και της επιτροπής Τεκμηρίωσης και παρακολούθησης στοιχείων του συνδέσμου μας. Έχει σχεδιαστεί να παρέχει συνοπτική και επίκαιρη πληροφόρηση για τα οικονομικά μεγέθη-κλειδιά της αγοράς στις εταιρείες – μέλη μας.