Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 30-08-2013

Το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 30-08-2013 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο την 30/08/2013 και η ισχύς του ξεκινά για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς από 02/09/2013, για τις φαρμακαποθήκες από 09/09/2013 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία από 03/10/2013

Δελτίο Τιμών 30-08-2013

Υπουργική Απόφαση 28-09-2013