Δελτίο Τιμών με νέα Φάρμακα

09-05-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: “Δελτίο Τιμών με νέα Φάρμακα”

Αρχείο pdf (318KB)

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Τιμών 25-4-12
Αρχείο pdf (118KB)

Δελτίο Τιμών με νέα φάρμακα
Αρχείο xlsx (866KB)