Δεν σταματήσαμε ούτε για μία ημέρα να παραδίδουμε φάρμακα