“Δεν κινδυνεύουν τα ταμεία από τα φάρμακα, αλλά από την διαχειριστική αδυναμία”, Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών του ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) με θέμα “Οι πυλώνες του συστήματος υγείας”

Επικεφαλίδα:
Που εκδόθηκε:

Αθήνα, 29/03/2007