Διαχρονική εξέλιξη της Φαρμακευτικής Δαπάνης στην Ελλάδα – Ενότητα 2η: Μελέτη του όγκου και της αξίας της Φαρμακευτικής Κατανάλωσης στην Ελλάδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Κυριόπουλος

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:
Κώστας Αθανασάκης
Δημήτρης Ζάβρας
Ελευθερία Καραμπλή
Βασιλική Τσιάντου

Ιούλιος 2008

 

Executive Summary (Αρχείο pdf 185KB)
Executive Summary (Αρχείο doc 86KB)