Διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στο site του ΣΦΕΕ από τα Μέλη του & πρόσβασης σε εσωτερικές σελίδες του

Αγαπητά Μέλη,

Ο διαδικτυακός τόπος του ΣΦΕΕ διαθέτει ενότητες με αναρτήσεις που αφορούν αποκλειστικά τα Μέλη του ΣΦΕΕ. Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη λογαριασμό ή δεν έχετε ενημερωθεί για τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσής σας θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

  1. Δημιουργία λογαριασμού για την απόκτηση των προσωπικών στοιχείων σύνδεσης (username & password)
  1. Αίτηση μέσω του online ticketing system του ΣΦΕΕ για την πρόσβασή σας στις εσωτερικές σελίδες του site επιλέγοντας αρχικά δημιουργία νέου ticket και στο Select a Help Topic:  SFEE’s site / Report a Problem – Access Issue

Μετά από αυτό θα έχετε πρόσβαση επιπρόσθετα στις ακόλουθες ενότητες και πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε τυχόν πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το IT Τμήμα του ΣΦΕΕ στο e-mail: [email protected]


Αν
παραταύτα επιθυμείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από τις λίστες μας, μπορείτε να προβείτε στις σχετικές ενέργειες ως εξής:

1. Στη μαύρη μπάρα πάνω-δεξιά  –> Επεξεργασία προφίλ
2. Στη σελίδα που ανοίγει (αρκετά κάτω) επιλέγετε –> Delete Account
3. Επιβεβαιώνετε το Password –> Confirm Deletion