Αγαπητά Μέλη,

Ο διαδικτυακός τόπος του ΣΦΕΕ διαθέτει ενότητες με αναρτήσεις που αφορούν αποκλειστικά τα μέλη του ΣΦΕΕ. Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη λογαριασμό ή δεν έχετε ενημερωθεί για τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσής σας θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

  1.  Δημιουργία λογαριασμού για την απόκτηση των προσωπικών στοιχείων σύνδεσης (username & password).
  1.  Αίτηση μέσω του online ticketing system του ΣΦΕΕ την πρόσβασή σας στις εσωτερικές σελίδες του site επιλέγοντας αρχικά δημιουργία νέου ticket και στο selection Help Topic:  SFEE’s site / Report a Problem – Access Issues.

 

Μετά από αυτό θα έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ενότητες και πληροφορίες

 

Για οποιαδήποτε τυχόν πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το IT Τμήμα του ΣΦΕΕ στο e-mail: [email protected]