Διαδικασία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας

23-04-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Χάρη Θεοχάρη, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα:
“Διαδικασία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας”

Αρχείο pdf (193KB)