Διαδικασία απόδοσης του 3% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3697/2008

08/05/2009

Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/ΓΠ οικ. 59716
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 871/Β/8.5.2009

Αρχείο pdf (111KB)