ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011 – Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας – Αμοιβές πανεπιστημιακών γιατρών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 3918/2011 31/Α/02.03.2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας – Αμοιβές πανεπιστημιακών γιατρών (Άρθρο 62)