ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011 – Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας – ‘Αρθρα 34-36

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 3918/2011 31/Α/02.03.2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας-Ποσοστό επιστροφής (Άρθρο 34)- Ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων (Άρθρο 36)