Στο ΦΕΚ 1231/Β/14.06.2011 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση “Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων” η οποία τροποποιεί και αντικαθιστά τις έως τώρα ισχύουσες ρυθμίσεις για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων

Περισσότερα