02/06/2008 – Διευκρινίσεις για την πληροφόρηση και τη διαφήμιση φαρμάκων

Εγκύκλιος ΕΟΦ Αρ. Πρωτ. : 38280 02/06/2008 με θέμα: “Διευκρινίσεις για την πληροφόρηση και τη διαφήμιση φαρμάκων”