Δήλωση Προέδρου ΣΦΕΕ κ. Κ. Μ. Φρουζή μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που έγινε στις 9/11/2012 για τον Κώδικα Δεοντολογίας

Δήλωση Προέδρου

Ακολουθεί δήλωση του Προέδρου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος κου Κ. Φρουζή, μετά τη Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, και κατά την οποία εγκρίθηκε ο νέος, επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας που θα διέπει την λειτουργία της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των συνεργαζόμενων εταίρων του κλάδου.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2012 – Η βιομηχανία φαρμάκου, ελληνική και πολυεθνική, αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα παροχής υπηρεσιών περίθαλψης στους Έλληνες πολίτες. Έχοντας επίγνωση ότι το φάρμακο δεν είναι μόνο προϊόν αλλά κυρίως κοινωνικό αγαθό, οι φαρμακευτικές εταιρείες φροντίζουμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης, να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ώστε οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις θεραπείες που τους αξίζουν.

Με πλήρη επίγνωση της συμβολής μας στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας και έχοντας ως στόχο την Διαφάνεια, η φαρμακευτική βιομηχανία, στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης, προχωρά στη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων και πρακτικών που διέπουν τη λειτουργία μας. Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας δεσμεύει όλους τους εταίρους μας και την Πολιτεία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων.

Ως βιομηχανία ηγέτης που είμαστε, οφείλουμε να δώσουμε το παράδειγμα μίας άλλης νοοτροπίας προσαρμοσμένης στην εποχή μας, στην Ελλάδα της κρίσης. Μίας νοοτροπίας που συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια που πρέπει να κάνει η χώρα μας για να οδηγηθεί σε τροχιά αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Παράλληλα, όμως, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας.

Η βιομηχανία φαρμάκου ανανεώνει σήμερα το «σύνθημα» για περισσότερη Διαφάνεια. Το 2002, μπήκαν τα θεμέλια. Το 2012 βάζουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Όσο ψηλά αρμόζει σε μία ηγέτιδα βιομηχανία και όσο ψηλά αρμόζει στο αύριο της χώρας μας.