Δήλωση του κου Κ. Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ

27/4/2014

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης Sustainable Greece 2020