Δήλωση του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Διονυσίου Φιλιώτη για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας