Δήλωση του κου Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ

Άρθρο κ. Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ στην Ναυτεμπορική